Rugăciune către Maica Domnului – DE LAUDĂ SFÂNTĂ

Lăudaţi, dreptcredincioşilor, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe Preacurata FecioarăMaria, pe Doamna şi Stăpâna noastră!

Lăudaţi pe Împărăteasa Cerului şi a Pământului, pe Preamilostivanoastră Mamă!

Lăudaţi pe Puternica noastră Apărătoare, pe Grabnic-Ajutătoarea plină de osârdie!

Lăudaţi înaltele Ei fapte bune, minunile cele mari!

Lăudaţi-O Cetele Patriarhilor şi Proorocilor!

Lăudaţi-O Sfinţilor Apostoli şi voi Sfinţilor toţi!

Lăudaţi-O Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori!

Lăudaţi-O fecioare şi cei care trăiţi în curăţie!

Lăudaţi-O Pustnicilor şi Monahilor!

Lăudaţi-O pruncilor şi toate sufleteleneprihănite, care sunteţi cetăţeni cereşti! Toată suflarea să laude pe Cea Plină de Har, pe Pururea Fecioara Maria!

Filed under: RugaciuniTagged with: , ,