RUGĂCIUNE către Maica Domnului, Steaua Vieţii!

Sf. Ioan Gură de Aur, predica fraţilor săi călugări astfel,


v O tu, care-ţi dai seama că rătăceşti în mijlocul furtunilor şi al valurilor acestei lumi, ţine-ţi privirea aţintită către această stea, pentru a nu pieri în uragan.


v Dacă se dezlănţuie vânturile ispitelor, dacă te loveşti de stâncile durerilor, priveşte steaua, cheamă pe Maica Domnului.


v Dacă eşti purtat de valurile trufiei, ale ambiţiei, ale vorbirii de rău, ale invidiei, priveşte steaua, cheamă pe Maica Domnului.


v Dacă mânia sau zgârcenia asaltează barca fragilă a sufletului tău, ridică-ţi ochii spre Maica Domnului.


v Dacă simţi povara păcatelor tale grele, dacă te ruşinezi de urâţenia sufletului tău, dacă te temi de judecata lui Dumnezeu şi începi a cădea în abisul întristării şi al deznădăjduirii, gândeşte-te la Maica Domnului.


v În pericole, în strâmtorări, în îndoială, gândeşte-te la Maica Domnului.


v Să nu fie niciodată Maica Domnului departe de buzele tale, să nu fie niciodată departe de inima ta şi pentru ca Ea să-ţi împlinească rugăciunile nu uita să urmezi pilda vieţii sale:


Ø Urmând-o pe Ea, nu te rătăceşti;


Ø Rugând-o pe Ea, nu te pierzi, Gândindu-te la Ea, nu greşeşti;


Ø Sprijinindu-te de Ea, nu cazi;


Ø Sub scutul Ei, nu te oboseşti;


Ø Dacă Ea, te ajută, vei ajunge la limanul mântuirii!


AMIN!

 

Filed under: Uncategorized