RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ÎNAINTEA SFINTEI ICOANE,,PĂTIMITOAREA”

O,PREASFÂNTĂ Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești mai înaltă decât Îngerii şi Arhangheli,şi mai cinstită decât toată făptura ,Ajutătoare celor obijduiți,nădejdea celor deznădăjduiți, scârbițiților mângâiere ,celor goi acoperământ ,bolnavilor tămăduire, păcătoşilor izbăvitoare ,tuturor creștinilor Ajutătoare şi Mijlocitoare ,
mântiește şi miluiește, Stăpână pe robii Tăi şi pe preasfințiți mitropoliți,arhiepiscopi şi episcopi şi pe tot cinul preoțesc şi călugăresc şi pe conducerea binecredincioasă,pe conducătorii de oşti , pe mai marii orașelor, pe iubitoare de Hristos oaste şi pe toți măritorii creștini îi acoperă cu cinstitul Tău acoperământ şi roagă-L Stăpână Preamilostinvă pe Dumnezeul nostru care s-a născut din Tine fără de sămânță, ca să ne înarmeze cu puterea Sa de sus asupra vrăjmașilor şi nevăzuți.


O,Preacântată Maică, primește rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi,și caută spre cei care stau în fața icoanei Tale și se închină cu sârguință Preacuratelor PATIMI ale Fiului TĂU,cerând izbăvire de muncile veșnice.


Harul TĂU trimite-l nouă, Preabinecuvântată,celor care proslăvim icoana TA SFÂNTĂ, ne închinăm cu frică și îl sărutăm.


O,Preamilostinvă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, scoate-ne pe noi di adâncul păcatului şi ne izbăveşte pe noi de grindină, de cutremur, de potop,de foc,de sabie,de năvălirea celor străini,de vifor,de toată rana ucigătoare şi de tot răul.


Dă-ne nouă,Stăpână, pace, sănătate robilor Tăi,şi tuturor creștinilor dreptcredincioşi ,luminează -ne mintea şi ochii sufletului spre mântuire; şi ne învredniceşte pe noi păcătoşii robii Tăi,să ajungem în împărăția Fiului tău, a lui Hristos Dumnezeul nostru :căci stăpânirea Lui este binecuvântată şi preaslăvită împreună cu Cel fără de început al Său Părinte și cu Preasfântul şi Bunul şi de viață făcătorul Duh,acum și pururea și în vecii vecilor ,

AMIN.

Filed under: Uncategorized