Rugăciune către Sfânta Treime

Preasfânta Treime, Stapânire de o ființa, pricinuitoare a tot binele; ce vom răsplăti Ție pentru toate câte ne-ai dat nouă, păcătoșilor și nevrednicilor, pe care mai inainte de a ne naște noi in lume le-ai rânduit, și pentru toate cele ce ne dai fiecăruia dintre noi în toate zilele și pentru cele ce ai gătit nouă tuturor in veacul cel viitor?

Deci se cuvenea pentru atâtea binefaceri și îndurari, să mulțumim Ție nu numai cu cuvintele, ci mai ales cu faptele, păzind și împlinind poruncile Tale; iar noi cu patimile noastre și cu obiceiurile cele rele în nenumarate păcate și fărădelegi ne-am aruncat.

Pentru aceasta, ca cei ce suntem întinati, nu numai că nu îndraznim a ne arăta înaintea preasfintei feței Tale celei întreit strălucitoare, ci nici preasfânt numele Tău a-l chema, de nu ai fi binevoit Însuți Tu spre a noastră mângâiere a ne vesti nouă; că pe cei drepti și curați iubești, iar pe păcătoșii care se pocăiesc îi mântuiești și cu milostivire îi primești.

Deci, caută, o Dumnezeiască Treime, din înaltarea sfintei slavei Tale asupra noastră, mult păcătoșilor; și bunavoința noastră în loc de fapte bune o primește, și ne dă nouă duhul pocăinței celei adevărate; ca, urând tot păcatul, întru cuvioșie și dreptate pânâ la sfarșitul vieții noastre să petrecem, facând voia Ta cea sfantă și slăvind cu cuget curat și cu fapte bune preadulcele si preaâncuviintat numele Tau.

Amin.

Filed under: RugaciuniTagged with: , ,