Rugaciune catre Sfantul Ierarh Varlaam, stinge și îndepărtează certurile, dezbinările, ura și defăimarea

30 august Sfântul Varlaam

Biserica Ortodoxă Română îl cinsteşte pe 30 august pe Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei. Întrunit în zilele de 12 şi 13 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii noastre, la propunerea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a hotărât ca învăţatul Mitropolit Varlaam să fie trecut în rândul sfinţilor din calendar.

Sfinte Ierarhe Varlaam, înțelept arhipăstor și învățător al nostru, primește rugăciunea noastră cea smerită, grăbește și ne ajută, celor ce ne închinăm sfintei icoanei tale cu credință și cu dragoste.

Întărește-ne în dreapta credință, stinge răzvrătirile eresurilor și depărtează de la noi certurile și dezbinările, ura și defăimarea. Ocrotește țara în care se pomenește numele tău; păzește mănăstirile, orașele și satele și pe fiii neamului nostru românesc, de foamete, de cutremur, de potop, de secetă, de bolile cele aducătoare de moarte, de necazuri și de toată reaua întâmplare.

Roagă pe Hristos-Domnul să dăruiască tuturor pace și bucurie sfântă, bunăstare poporului, ploaie aducătoare de roade, binecuvântare în familii, iubire unul față de altul, încredere și dragoste între frați, răbdare, spor duhovnicesc credincioșilor, ascultare și smerită cugetare călugărilor, dreaptă chibzuință preoților, înțelepciune și râvnă ierarhilor, ca să păstorească cu sfințenie poporul credincios, urmând pilda ta.

Ajută-ne, Sfinte, în vremea sfârșitului nostru să aflăm milă și har la Dumnezeu, iar la dreapta judecată, să ne ierte și să ne așeze în ceata celor mântuiți ca să ne bucurăm împreună cu îngerii, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită în vecii vecilor. Amin.

Filed under: RugaciuniTagged with: