Rugaciune de ajutor către Domnul Nostru Iisus Hristos:

Varianta 1:
„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te ai sălăşluit şi ai luminat inimile celor douăzeci şi patru de bătrâni, ale sfinţilor Tăi ucenici şi apostoli, ale sfinţilor apostoli şi evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan; Cel ce ai învăţat şi ai luminat pe Sfântul Ştefan, întâiul mucenic, Însuţi şi acum, Doamne, luminează mintea și inima mea pentru rugăciunile preabinecuvântatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci; ale cinstitului şi măritului prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale Sfântului Apostol Matia; ale sfinţilor mucenici: Agapie, Procopie şi Filip şi ale tuturor sfinţilor, că preamărit ești cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin„
Varianta 2:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajută mă să trec cu bine de această încercare ce îmi stă înainte. Cel ce ne ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează mă ca să fiu bine pregătit la examenul care mă aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale este viața mea. Eu cred că este de folos să ies încununat din această încercare, Te rog să îmi arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia mea, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu mă iubeşti mai mult decât te iubesc eu şi ştii ce este cu adevărat de folos. Doamne, ajută mă să nu caut lauda lumească, ce este degrab trecătoare, ci să caut vieţuirea curată şi sfântă, ca să dobândesc Împărăţia cerurilor. Ajută mă, Dumnezeule, ca numai la Tine să caut împlinirea şi să preaslăvesc numele Tău cel Sfânt în vecii vecilor.

Amin„

Filed under: RugaciuniTagged with: ,