Rugăciune de iertare și mulțumire, la final de zi

Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu fapta, și cu gândul, ca un bun și iubi¬tor de oa¬meni, iartă-mi.

Somn cu pace și fără mâhnire dăruiește-mi.

Pe îngerul Tău cel apără¬tor trimite-l să mă aco¬pere și să mă pă¬zească de tot răul.

Că Tu ești păzitorul su¬fle¬telor și al tru¬purilor noastre și Ție slavă înăl¬țăm, Ta¬tălui și Fiului și Sfân¬¬tului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

Filed under: RugaciuniTagged with: ,