Rugăciune EXTREM DE PUTERNICĂ pentru îndepărtarea războaielor! Spune-o și TU CHIAR ACUM!!!

Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, cel bogat în milă şi în bunătate, Ziditorule a toată făptura cea văzută şi nevăzută, Domn al Păcii şi al Vieţii, Oceanul cel nemarginit al Iubirii! Care, pentru mântuirea noastră, Iubitorule de oameni, L-ai trimis pe pământ, pe Unicul Tău Fiul, pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care și-a dat viaţa Sa pentru toată lumea. El ne-a învăţat să ne iubim unul pe altul şi să nu răsplătim rău pentru rău.

Ascultă Doamne, strigătul robilor tăi, care cer îndurare şi pace, pentru țările unde sunt războaie, pentru Biserică Ta şi pentru toată lumea. Pentru rugăciunile Presfintei Născatoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, cu Puterea Cinstitei și de Viață Făcătoarei Cruci şi pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi, Te rugăm Multmilostive Doamne, ieartă-ne nouă toată greşala cea de voie şi fără de voie şi opreşte războiul şi mânia, potoleşte toată răutatea şi dezbinarea în ţara noastră şi în toate țările, orașele și satele. Doamne Dumnezeul nostru , cu Harul Sfântului Tău Duh îmblânzeşte inimile oamenilor înrăiţi, opreşte cu Puterea Ta cea Dumnezeiască toată lucrarea cea rea a vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, care doresc războaie şi stăpânire cu nedreptate. Fă să fie pace Doamne, dragoste şi bună-înţelegere în casele noastre, între conducătorii ţărilor şi între toate popoarele.

Dăruieşte-ne înţelepciune şi dragoste unul către altul ca în pace să trăim, luminează-ne mintea noastră, ca să te iubim pe Tine din tot sufletul şi pe apropele nostru ca pe noi înşine, că Tu Eşti Împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ţie Slavă şi mulţumire și închinăciune înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  Amin.

Filed under: UncategorizedTagged with: