Rugăciune folositoare către îngerul păzitor al Domnului Iisus

Îngerule al lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufle¬tului și al tru-pului meu, iartă-mi toate câte am gre¬¬șit în ziua de astăzi, și de toată vi¬clenia vrăjma¬șului meu celui potri¬v¬nic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumne¬zeul meu; și te roagă pentru mine, păcă¬tosul și ne¬vred¬¬nicul rob, ca să mă arăți vred¬nic bunătății și milei Preasfintei Trei¬mi și Mai¬cii Dom¬¬nului meu Iisus Hristos și tu¬turor sfin¬ților.

Amin

Filed under: RugaciuniTagged with: ,