Rugăciune IMN la rugul aprins al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria

Rugăciune IMN la rugul aprins al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Şi depărtându-se Moise odată cu turma în pustie, a ajuns până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb; iar acolo i s-a arătat îngerul Domnului într-o pară de foc, ce ieşea dintr-un rug; şi a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia” (III Ieşire, 1, 2). Imaginea rugului nears ca prefigurare a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care Îl naşte pe Mântuitorul lumii rămânând Fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii şi după naştere.

FECIOARĂ ȘI MAICA NOASTRĂ CURATĂ, FECIOARĂ PREASFÂNTĂ de Dumnezeu Născătoare!

Stăpână curată și DOAMNA dimineții, spre Tine noi alergăm, cu lacrimi şi plecăciune,venim și ne rugăm, ascultă-ne şi pre noi cei din păcat, dezleagă-ne blestemul , limpede şi fără de ispită,ca să ne rupem de patimi, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Trimite răcoarea Preabună, peste noi, şi să ne umple de lumină,și dragoste pentru Tine, Fecioară, stăruieşte, aşadar, şi peste a noastră împietrire, revarsă peste noi mireasmă și ne răpește pe noi păcătoșii, ca în veci să-ți cântăm: Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Fecioară şi Maica noastră Curată! Fecioară Preasfântă! În faţa Ta venim, la bunătatea și iscusința cea sfântă și neperitoare. Dă-ne Preabună binecuvântări și blagoslovenie să călătorim în viața aceasta pământească,spre slava și viața cea cerească, și aşa înzestraţi şi vrednici,din toată ființa să putem cânta Ție:Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Împărăteasă, Doamnă Preasfântă, Maică neispitită de nuntă, Cununa laudelor , Căruţă de Lumină neîntinată, înbărbătează-ne pre noi cu darurile inimii, pentru care toţi îngerii şi sfinţii Te preamăresc. Către Tine râvnim ruşinaţi şi scăzuţi, de atâta pacoste de păcat, cu sufletele apuse şi genunchii frânţi,ne plecăm la Tine Maica lui Iisus, şi înviază-ne cu inimi noi şi curate
ca să-Ţi cântăm: Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Către Tine mă aplec cu fruntea,o Maică a Domnului, Inimă de Lumină, Inima Cuvântului! O! Doamna cea harică ,Mama marelui Împărat, biserică Născătoare a omului lăuntric! Ajută-mă să mă ridic, Doamna nădejdii, Stăpână încununată cu doisprezece stele,cu trei luceferi pe haină,cu pieptul strălucitor de daruri. Ajută-mă, dar, Ajutătoarea mea, şi dă-mi darul de lacrimi, și sarea pocăinţei, ca să-mi spăl cu ele duhul neputinţei,ajută-mă să mă nevoiesc în toată clipa, în a mă ruga;și-ați mulțumi că m-ai scăpat de moarte,de primejdii,de ispite și de focul cel veșnic.

O, Maică a Domnului, Duhovnica iubitoare a pământului! Tu eşti dumnezeieşte de lină şi smerită, Eşti clară, eşti senină, Tu eşti şi nespus de dreaptă,pe fiii Tăi sârguitori,îi ai:pe Avraam,pe David,pe Moise și toată spița cea proorocească.

Ca o Stăpână a sfintelor puteri cele fără de trupuri,cu Herovimii și Serafimii,și Tronurile;cu Domniile și Stăpâniile,și Puterile;cu Începătoriile și Arhanghelii împreună cu Îngerii ,cu toții se pleacă Ție, prinşi de extazul
dragostei ,cu toții căntăm Ție:
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.AMIN.

Filed under: RugaciuniTagged with: