Rugăciune la momente de răscruce în viață

Doamne, Tu ai spus că Însuți ești Calea, Adevărul și Viața. Tu ne-ai arătat nouă că fără Tine nimic nu putem face. Iisuse Hristoase, Tu ești Cel Care luminezi și sfințești toate, ești Puterea cea neajunsă și Înţelepciunea cea mai presus de cuget.

Primește, Doamne, această umilită rugăciune ce-o aducem Ție pentru noi și pentru robii Tăi aceștia (N), care se află în nedumerire, neliniște și necunoaștere cu privire la ce se cade să facă și pe ce cale să o ia în drumul vieții lor.

Vifor de ispite și necazuri s-a abătut asupra lor. Sufletul le este apăsat și înnegurat. Mâhnit e duhul lor, iar inimile li s-au umplut de amărăciune. Nu știu încotro să se îndrepte și cui să ceară ajutorul. Gândurile cele negre îi copleșesc și greutatea zilei le întunecă orizontul.

Doamne, Tu ești Cel Care în Grădina Ghetsimani Te-ai rugat Părintelui Tău să treacă de la Tine paharul suferințelor și al răstignirii, arătându-ne că ești cu adevărat Om asemenea nouă, afară de păcat.

Și tot Tu ne-ai învățat că, în fața suferinței, în brațele Tatălui Ceresc să ne încredințăm, spunându-I din toată inima: fie voia Ta.

Așa, Doamne, Dumnezeule, Cel Care ai venit printre noi ca să ne înveți să ne luăm crucea și să-Ți urmăm Ție, ajută și pe acești robi ai Tăi să se încredințeze voii Tatălui și să-Ți urmeze Ție, Biruitorului morții și al iadului.

Lipsiți de orice mângâiere fiind, dă-le mângâierea Duhului Tău. Luminează-le mintea și fă-i să Te cunoască pe Tine, astfel încât, rănindu-se de dragostea Ta, să Te caute pururi în toate împrejurările vieții lor.

Doamne, mult se necăjesc și în tot felul se primejduiesc. Fie-Ți milă de aceștia, căci și ei, și noi, lucrurile mâinilor Tale suntem, Doamne, și pentru noi Te-ai răstignit și ai murit, nimicind moartea și înviind.

Auzi-ne, Doamne, Cel Ce privești la durerile noastre și iei aminte la cei din întuneric și din umbra morții, la cei îndurerați și nedreptățiți, la cei zdrobiți și căzuți, și fă milă cu noi precum voiești și precum știi.

Că Iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de Viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

Filed under: Uncategorized