Rugăciune pentru împăcare

Doamne, miluiește pe cei ce mă urăsc, se sfădesc cu mine și mă ocă­răsc; ase­me­nea și pe cei ce mă gră­iesc de rău, ca nu cumva vreunul din ei să păti­meas­că ceva rău pentru mine, necuratul, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie.

Ci-i sfințește pe dânșii cu mila Ta, și-i acoperă de bunătatea Ta, Prea­bu­nule Stăpâne.

Amin.

Filed under: UncategorizedTagged with: