Rugaciune pentru luminarea mintii de chemare a Duhului Sfânt:

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățeste pe noi de toata întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Amin”

Rugăciuneiune pentru luminarea minții și ajutor la examen este destinată celor care au probleme de concentrare și nu pot învăța.

Rugăciune pentru luminarea minţii la începutul studiului:

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților si Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre
Dumnezeule preasfinte, izvor de nemărginită înțelepciune și bunătate, făcător al tuturor celor văzute și nevăzute, ascultă rugăciunea noastră, ce înălțăm către Tine cu multă umilință. Întărește, Bunule, pe cârmuitorii noștri bisericești și lumești. Dă le lor să cugete cele bune și folositoare pentru Biserica și Țara noastră. Apără i de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, ca să ne poată îndrepta pe calea propășirii, cu pace și dragoste. Iară nouă, umiliților, luminează ne mintea ca să înțelegem învățăturile ce ni se dau și întru toate și de a pururea să păzim poruncile Tale și să facem voia Ta cea sfântă, ca, astfel, să putem fi folositori nouă înșine, părinților, fraților, surorilor și poporului în mijlocul căruia trăim, să aducem bucurie și mulțumită învățătorilor și făcătorilor noștri de bine, și să plinim toate îndatoririle către țară, către obște, către familie și aproapele nostru. Primește plecarea genunchilor și rugăciunea ce o facem, ca pe o tămâie binemirositoare înaintea Ta. Trimite harul Tău asupra noastră și ne învrednicește să trecem cu bună rânduială vremea învățăturii. Povățuiește ne să umblăm și să lucrăm cu înțelepciune în tot cursul vieții noastre, ca de noi și prin noi să se slăvească Preasfânt numele Tău în veci.

Amin„

Rugaciune pentru luminarea mintii la sfârșitul studiului:

„Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea puru¬rea fe-ricită și prea nevinovată și Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs¬cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că și de această dată mi ai deschis ochii înspre lumina înțelepciunii Tale. Veselit ai inima mea cu cunoștința Adevărului Tău. Te rog, Doamne, ajută mă întotdeauna să împlinesc voia Ta. Binecuvântează mi sufletul și trupul, cuvintele și faptele. Ajută mă să sporesc în har, virtute și obiceiuri bune, ca să se slăvească numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin„

Filed under: RugaciuniTagged with: , ,