Rugăciune pentru Părintele Calistrat, greu încercat de boală

Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rugam să primeşti sme­rita noastra nevoinţă şi această mică rugăciune a noastra pentru cel încercat de boala, PARINTELE NOASTRU CALISTRAT !

Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu îl pu­tem ajuta, dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

Cazand înaintea Ta, Te rugam îndură-Te de robul Tău, si duhovnicul nostru,potoleşte-i fierbinţeala, alină-i suferinţa, ridică-l din patul durerii. Şi dacă îi este de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră.

Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădej­dea, ca să nu fie îngenuncheat de durere Ajută-l, Iubitorule de oameni, sa aducem Tie lacrimi de multumire. Amin!

Filed under: Părintele Calistrat