Rugăciune pentru ușurarea sufletului – Spune această rugăciune atunci când ai probleme și vei reuși să te liniștești

Rugăciunea de mai jos este una alcătuită din psalmii Proorocului David și se poate citi de câte ori ne tulbură spaimele, visele urâte sau gândurile negre.

Pentru un suflet întristat, nu este nimic mai folositor decât citirea psalmilor.

Sfântul Paisie Aghioritul spunea că cântarea de psalmi aduce alinare și mângâiere în dureri sau la vreme de boală.

Psaltirea este, în întregime, o carte vindecătoare plină de daruri duhovnicești pentru cei care o folosesc cu credință.

În această carte găsim sfaturi de mare preț, leacuri pentru diferite boli și râuri de înțelepciune.

Citirea Psaltirii se face neîncetat și în casele creștinilor, nu numai în mănăstiri, întrucât este deosebit de lucrătoare.

Așadar, oricând apare o tulburare în suflet, deschidem psaltirea și citim o catismă sau mai multe. Astfel, vom simți imediat efectul ei binefăcător.

Trebuie să citim cu multă luare aminte și nu în grabă, pentru a înțelege cele scrise și pentru câștig duhovnicesc.

Rugăciune pentru ușurarea sufletului la spaimă, întristări, gânduri sau vise urâte:

„Dumnezeule, întru numele Tău mântuiește-mă și întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea, pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele.

Ia aminte spre mine și mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea și m-am abătut. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut asupra mea. Temere și cutremur au venit peste mine și întunericul m-a acoperit.

Doamne, Dumnezeu mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă până la Tine rugăciunea mea, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat.

Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt! Vindecă-mă, că s-a tulburat foarte sufletul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea. În toate nopțile îmi stropesc patul cu lacrimile mele și în ele îmi scald așternutul.

Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu și mă voi mărturisi Lui, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu.

Domnul este luminarea mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?

Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea! Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Domnul este ajutorul meu și voi nădăjdui întru El: apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu.

Amin”.

Filed under: Uncategorized