Rugăciune SCURTĂ dar MIRACULOASĂ împotriva ORICĂREI BOLI! Spune-o și TU CHIAR ACUM!!!

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele și ca un îndurat, stinge cu dreapta Ta cea atotputernică focul ce m-a cuprins. Încetează-mi boala și cu milostivirea Ta ridică-mă din patul durerii, întru slava numelui Tău.

Că Tu ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Filed under: Uncategorized