Rugăciunea către Maica Domnului și Sfinții Mucenici de la Mănăstirea ZOGRAFU-ATHOS

Sfinții Mucenici de la Mănăstirea ZOGRAFU-ATHOS

Veniţi toţi fiii Bisericii de Răsărit să o proslăvim pe Împărăteasa Cerului şi a pământului care din înălţimea Cerului ne priveşte şi spre nevoinţe ne întăreşte, iar răzvrătirile ereticilor ce se scoală asupra noastră le biruieşte şi de unde au venit le întoarce.
Veniţi toţi locuitorii Muntelui Atonului, cei neclintiţi în Ortodoxie, să o proslăvim pe Apărătoarea şi Îndrumătoarea noastră cea minunată, pe Născătoarea de Dumnezeu Cea Pururea Fecioară, care de mântuirea noastră întotdeauna se îngrijeşte şi nu îngăduie să cădem în ereziile cele păgubitoare.

Când latinii, cei scârbitori de Dumnezeu, precum lupii îmbrăcaţi în blană de oaie au năvălit asupra pământului dat sorţi Ţie, Stăpână, atunci cuviosului COSMA ce asemeni unui sihastru se ruga înaintea icoanei Tale,,ASCULTĂTOARE”, a auzit glasul Tău, Născătoare de Dumnezeu, vestind acestea: „Grăbeşte-te robul meu a merge în mânăstirea ta şi a vesti fraţilor că se apropie vrăjmaşii „. Îndreptându-se într-acolo, acesta a văzut icoana Ta, de la care auzise vestirea, stând deasupra porţilor mânăstirii şi prin această minune s-au adeverit cele spuse. Pentru aceasta prăznuind în fiecare an amintirea acestei minuni, Te SLĂVIM acum ca pe o APĂRĂTOARE a neamului CREȘTINEASC şi îţi strigăm cu mulţumire: BUCURĂ-TE , ceea ce prin naşterea Ta neamul omenesc de linguşirea diavolească l-ai izbăvit şi de AMĂGIREA ereticească pururea ne izbăveşti.

Nu numai muntele Atonului, ci şi toate ţările creştine drept-măritoare Te slăvesc, MAICA lui DUMNEZEU , căci nu i-ai LĂSAT pe cei molipsiţi de GÂNDIREA Latinilor să ridice cornul asupra lor şi DREAPTA CREDINȚĂ în ele până astăzi nevătămată o ai PĂZIT .
Vestind tuturor slava cea veşnică a cuvioşilor mucenici de la Zografu, care au PĂTIMIT de la LATINI , lumină cerească, ca o cunună prealuminată deasupra Bisericii spre pomenirea lor o ai ivit, Doamne, ca auzind aceasta dreptcredincioşii, în Ortodoxie să se întărească, iar LATINI ÎN Înşelarea lor să se RUŞINEZE .

CAPUL Bisericii este FIUL TĂU , NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU , căci El o a RĂSCUMPĂRAT cu cinstitul Său SÂNGE de sub stăpânirea diavolului şi acum, prin păstorii Săi o cârmuieşte.

Trufaşii EPISCOPI AI ROMEI i-au răpit lui Hristos acest drept zicând că se cuvine lor.
Pentru aceasta, precum Arie cel fără de minte, SUNT DESPĂRȚIȚI de SFÂNTA BISERICĂ şi partea lor este cu vînzătorul Iuda şi cu cei ce strigau: „Ia-L, ia-L şi răstigneşte-L!”.

MAI POȚI CITI ȘI Cine ar fi crezut că o rugăciune din 9 cuvinte are o așa putere încât poate să străbată porțile cerului

Te MĂRIM pe Tine, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, şi cinstim chipul Tău preasfânt prin care RĂTĂCIREA Latinilor o ai VĂDIT , iar pe noi în ORTODOXIE ne-ai ÎNTĂRIT .

Bucură-Te, Doamnă preamilostivă, Prevestitoare preabună. Bucură-Te, apărătoare puternică a Athosului, Îndrumătoarea şi Păzitoarea monahilor. Bucură-Te, ceea ce în timpul nopţii veghezi, păzind cu acoperământ Tău ţările ortodoxe. Bucură-Te, ajutorul tuturor şi mântuirea sufletelor noastre.
O, preaslăvită minune! Icoana Maicii Domnului cea din Aton, fiind vie a grăit prevestind năvălirea vrăjmaşilor. Pentru aceasta veseliţi-vă monahi ai Atonului şi chemaţi toată făptura să-i cânte Preablagoslovitei: Ceea ce eşti plină de har, bucură-Te, cu Tine este Domnul, Cela ce prin Tine dă lumii mare milă. SLAVĂ TATĂLUI ȘI FIULUI ȘI SFÂNTULUI DUH,AMIN.

Filed under: RugaciuniTagged with: ,