Rugăciunea către Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare

Rugăciunea Sfântului Teodosie cel Mare era neîncetată, privegherea de toată noaptea, lacrimile din ochi totdeauna curgeau ca din nişte izvoare. El ţinea postul fără măsură, pentru că 30 de ani n-a gustat nici pâine, ci mânca numai fructe de finic, sau linte, sau ierburi şi rădăcini de pustie, şi de acelea foarte puţine, numai să nu moară de foame; iar sufletul neîncetat îşi hrănea cu cuvântul lui Dumnezeu, săturându-l cu dumnezeiasca râvnă.

Rugăciunea către Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare

„Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodosie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Pe iubitorul cel dumnezeiesc al liniștii și pe începătorul întru Hristos al chinoviilor să-l cinstim ca pe o temelie a bunei-credințe; pe vlăstarul cel preasfințit al capadocienilor și pe marele luminător al pustiei Betleemului să-l lăudăm, strigând: Bucură-te, Cuvioase Părinte Teodosie!

Înger în pustie te-ai arătat, Teodosie, cu razele ostenelilor tale, luminând mulțimea celor neînsoțiți, începătorule al chinoviilor și pildă a vieții preabune, pentru care cu îndrăznire îți strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, lauda pustniciei;

Bucură-te, zidul ortodoxiei;

Bucură-te, pomul pustiei cel preafrumos;

Bucură-te, mărgăritarul nevoinței cel luminos;

Bucură-te, finicul cel cu înaltă cunună al înfrânării adevărate;

Bucură-te, fluierul cel cu dulce grai al viețuirii curate;

Bucură-te, îndrumătorul întru Hristos al chinoviilor;

Bucură-te, neînșelat arătător de cale al monahiilor;

Bucură-te, luminătorul nevoinței cel preamărit;

Bucură-te, că celor ce te cheamă le ești apărător neadormit;

Bucură-te, strălucirea Bisericii lui Hristos cea dreptmăritoare;

Bucură-te, luminătorul celor umbriți de patimi pierzătoare;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Teodosie!

Amin.”

Filed under: RugaciuniTagged with: ,