Rugăciunea de luni către sfântul arhanghel Mihail

Unul dintre cei mai cinstiți dintre îngeri și din ceata netrupeștilor puteri, sfântul arhanghel Mihail reprezintă energia divină a înțelepciunii și a iubirii.

Pentru a fi protejați permanent de acesta, începeți săptămâna, citind rugăciunea către Mihail, cel mai important dintre arhangheli.

“La voi, ca la niște apărători și păzitori ai vieții mele, eu ticălosul și mult-greșitul (numele), cad rugându-mă și cerând de la mila voastră, văzători ai măriri dumnezeiești, sfinților îngeri, care cu cutremur înconjurați cinstitul tron al Preasfintei Treimi și sunteți luminați de strălucirea cea negrăită a slavei dumnezeiești!

Rugați pe Atotmilostivul și Atotînduratul și de oameni iubitorul Dumnezeu să mă izbăvească de tot răul care se abate asupra mea. Mihaile, sfinte mai-marele voievod, întâiule închinător al Sfintei Treimi, asupră-veghetorul și păzitorul neamului omenesc, care luminezi cu minunile lumea! Dă-mi și mie a săvârși în chip plăcut lui Dumnezeu petrecerea zilei, neispitit de gânduri rele și fapte viclene.

Deschide urechile auzului meu, ca să aud și să pricep cuvintele cele bune și de suflet folositoare ale lui Dumnezeu și să văd cu ochii lăuntrici că încă sunt cuprins de benza păcatului în care, petrecând în toate zilele vieții mele, L-am mâniat pe Bunul și Cel fără de răutate și Îndelung-răbdătorul Făcător și Stăpân al meu, Căruia stând înainte cu frică, puteri cerești. Și înălțându-I cântare, rugați-vă pentru mine, cela ce în tot ceasul păcătuiesc, ca să nu mă mănânce pe mine sabia iuțimii Domnului, că fărădelegile mele foarte au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au grumazul meu. Și încă voi pomeni vremea trecută a vieții mele, că mă știu călcător de lege, pricepând că mai mult decât orice om am făcut cele rele și necuvioase și neplăcute lui Dumnezeu, și mă tem ca nu cândva foc din cer pogorându-se, să mă ardă ori să mă înghită de viu prăpasta cea mai dedesubt.

Dar știind îndelungă-răbdarea și adâncul iubirii de oameni dumnezeiești, nu deznădăjduiesc de sinemi, că nu trimite caznă după vrednicie, ci așteaptă pocăința mea”. (C.L.)

Filed under: Rugaciuni LuniTagged with: