Rugăciunea din 4 aprilie a Sfântului Iosif, scriitorul de cântări

Rugăciunea din 4 aprilie – Calendar ortodox 4 aprilie 2020. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Iosif scriitorul de cântări. Rugăciunea Sf Iosif, 4 aprilie.

Preacuviosul Iosif a fost din insula Siciliei, din părinți dreptcredincioși, anume Plotin și Agăți, fiind un copil blând și dăruit din fire. Părinții l-au screscut cu multă grijă, lucru care a fost de folos pentru toată Biserica, Iosif urmând să fie un mare poet al creștinilor.

După moartea părinților, losif s-a strămutat în Tesalonic, unde a primit și rangul monahal. Ca monah, el a făcut pilda tuturor prin postiri, înfrânări mari, rugăciunea neîncetată, cântări de psalmi, privegheri și multe feluri de nevoințe. Episcopul Tesalonicului l-a hirotonit preot.

Rugăciunea din 4 aprilie a Sfântului Iosif, scriitorul de cântări

„Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Iosif, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Iosif. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Amin!

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,