Rugăciunea lui Pavel pentru înțelepciunea spirituală

În mod similar, Pavel a scris noii comunități creștine din Efes să le spună că se roagă pentru ei pentru înțelepciunea spirituală și creșterea spirituală.

Căutați pasajele complete pentru mai multe cuvinte care vă pot inspira atunci când vă rugați pentru o congregație sau pentru un credincios individual.

Efeseni 1: 15-23 (NLT)

“De când am auzit prima oară despre credința voastră puternică în Domnul Isus și dragostea voastră pentru poporul lui Dumnezeu peste tot, nu am încetat să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Mă rog mereu să vă adresați lui Dumnezeu, Tatăl glorios al Domnului nostru Isus Hristos să vă dea înțelepciune și înțelepciune spirituală pentru ca voi să puteți crește în cunoașterea voastră despre Dumnezeu … ”

Efeseni 3: 14-21 (NIV)

“Din acest motiv, eu îngenunchez înaintea Tatălui, de care întreaga sa familie din cer și de pe pământ își ia numele, mă rog ca din bogățiile Sale glorioase să te întărească cu putere prin Duhul Său în ființa voastră interioară, astfel încât Hristos poate să locuiți în inimile voastre prin credință și vă rog ca, înrădăcinată și stabilită în dragoste, să aveți puterea, împreună cu toți sfinții, să înțelegeți cât de largă și lungă și înaltă și profundă este iubirea lui Hristos și să știți această iubire care depășește cunoașterea – ca să fii umplut la măsura plinătății lui Dumnezeu … ”

Filed under: RugaciuniTagged with: ,