Rugăciunea medicului pentru pacienții săi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântule al lui Dumnezeu, Cel Care, întrupându-Te ai luat asupra ta neputințele noastre și bolile le-ai purtat, Cel ce, din marea Ta milostivire și ca semn al apropierii Împărăției Tale, ai vindecat și vindeci neîncetat mulțime de bolnavi, neputincioși și stăpâniți de demoni, vino cu putea Ta atotvindecătoare și tămăduiește bolnavii care cer tămăduire, căci Tu ești Cel ce ai zis: „Fără mine nu puteți face nimic”. Descoperă, Doamne, prin Duhul Sfânt, Mângâietorul pe Care de la Tatăl L-ai trimis în lume, pricina îmbolnăvirii robilor Tăi (numele lor).

Dă-le pocăință, liniște, răbdare și bucurie sufletului încercat în vremea cercetării Tale. Și mai descoperă, Doamne, robilor Tăi, că Tu ești Stăpânul vieții și al vindecării, Stăpân peste orice trup muritor și peste orice suflet veșnic.

Fă Doamne ca boala robilor Tăi să fie prilej de vindecare a sufletului, de mărire a credinței, nădejdii și dragostei. Iar mie, robului Tău, doctor al trupurilor muritoare și slugă netrebnică, dă-mi a învăța leacul potrivit care nu face rău, iar bolnavilor care mă caută să le descopăr calea spre Tine. Că Tu ești Tămăduitorul sufletelor și al trupurilor noastre, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin”.


Filed under: Uncategorized