Rugăciunea puternica pentru luminarea minţii

Rugaciune pentru luminarea mintii impotriva raului si ispitei. Ținând cont de faptul ca examenele sunt momente foarte importante pentru toți elevii căci au o înrâurire deosebita asupra viitorului acestora, rugăciunea pentru luminarea minții poate veni în ajutor.

Avem nevoie de lumină pentru a vedea, pentru a nu obercăi în întunericul necunoștinței, pentru a distinge binele de rău, și pentru a trăi. Hristos Însuși este lumina lumii, după cum El singur spune: “Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” (Ioan 8, 12)

Luminarea minții o dă numai Dumnezeu, ca urmare a rugăciunilor noastre și a dorințelor noastre de a ne îndrepta. De aceea, în astfel de situații, cea mai folositoare este rugăciunea pentru luminarea minții lui.

Rugăciunile pentru luminarea minții se fac la vreme de încercare, de ispită, de confuzie, de alegere grea în viață, sau când cineva a apucat un drum greșit. Această rugăciune este folositoare și când avem un examen sau un interviu, sau pur și simplu pentru a ne asigura că suntem întotdeauna în calea cea bună, bineplăcută lui Dumnezeu.

De asemenea, părinții pot face o astfel de rugăciune pentru luminarea minții copiilor lor, să învețe bine la școală, să dea răspunsuri bune la examene, sau pentru a deveni cuminți și ascultători.

Rugaciune pentru luminarea mintii

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează minţile copiilor noştri cu harul Tău cel dătător de viaţă. Tu, Care dai celor înţelepţi înţelepciunea şi celor pricepuţi priceperea, trimite peste ei Duhul Tău cel Sfânt, dătătorul înţelepciunii, al cunoştinţei şi al înţelegerii.

Tu i-ai luminat pe aleşii Tăi în toată vremea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascăli ai lumii şi Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, de s-au arătat vase alese ale sfinţeniei, răspândind în lume dreapta credinţă. Tu ai luminat-o pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, şi ea a ruşinat mulţimea ritorilor păgâni. Tu, Doamne, luminează-i şi pe copiii noştri (numele), ca să înveţe cele bine plăcute Ţie şi să se umple de cunoştinţa adevărului.

Dă-le lor ştiinţă, pricepere, răbdare şi chibzuinţă. Să nu primească ei cunoştinţe pierzătoare de suflet, nici să înveţe ce e urât lui Dumnezeu. Fă-i ascultători faţă de dascălii care îi învaţă cele bune şi sârguincioşi în îndeplinirea celor ce li s-au rânduit. Iar la vremea potrivită, Doamne, ajută-i să găsească locul în care să folosească cele pe care le-au învăţat şi să muncească spre binele lor şi spre folosul aproapelui.

Tu îi osândeşti pe cei care îşi îngroapă talanţii şi îi binecuvântezi pe cei care îi înmulţesc cu pricepere. Rânduieşte-le Tu, Doamne, Cel ce rânduieşti toate spre mântuire, unde să muncească, ce să muncească şi cum să muncească. Dă-le lor, Doamne, spor în toată lucrarea cea bună şi-i întăreşte în credinţă ca să Te mărturisească printr-o vieţuire curată până în ultima clipă a vieţii lor.

Amin.

Filed under: RugaciuniTagged with: ,