RUGĂCIUNEA PUTERNICĂ spre toate PUTERILE CEREȘTI

Cel ce din sânurile Tatălui S‑a deşertat pe Sine şi din cer pe pământ S‑a pogorât şi a luat toată firea noastră cea omenească şi a îndumnezeit‑o; iar după aceea iarăşi S‑a suit la ceruri şi a şezut de‑a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui, şi a trimis peste Sfinţii Săi ucenici şi Apostoli pe Duhul cel dumnezeiesc şi Sfânt, Cel de o fiinţă şi de o putere, întocmai slăvit şi împreună‑veşnic; şi printr‑Însul i‑a luminat pe ei şi prin ei pe toată lumea; Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei şi nevinovatei Sfintei Sale Maici, ale sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor, de Dumnezeu propovăduitorilor şi purtătorilor de Duh Apostoli, şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi de oameni iubitor.

Amin.

Filed under: Uncategorized