Rugăciunea Sfântului Chiril către Sfânta Treime, spusă astăzi, 18 martie, luminează calea celui care o spune

”Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Chiril, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne lumineze și să ne vindece sufletele și trupurile noastre.

Strălucind de luminile în¬ţelepciunii duhovniceşti, ai arătat în chip luminat celor de pe pământ Lumina Cea În¬treită a Preasfintei Treimi, părinte, prin care am scăpat din întu-nericul necazurilor.

Limba ta, înţelepte, cu insuflăriDumnezeiești a luminat popoare să se închine Singurei Sfintei Treimi, Celei Nedespăr¬ţite după Fire, dar împărţită după Feţe. Pentru aceasta, bucurându-ne, prăznuim noi preasfântă pomenirea ta, punându-te înainte pururea rugător către Dumnezeu.

Pentru aceasta, te lăudăm ca pe un păs¬tor şi mare învăţător şi apără¬tor al credinţei, Sfinte Ierarhe Chiril, strigând: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta, să ne dea puterea vindecării trupului și sufletului,

Acum și pururea, și-n vecii vecilor,

Amin.”

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,