Rugăciunea zilei de 20 aprilie. Rostește-o pentru sănătate, fericire și liniște sufletească

„Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă ru¬gă¬ciu¬nea mea, pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele.

Ia aminte spre mine şi mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea şi m-am abătut. Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut asupra mea. Temere şi cutremur au venit peste mine şi întunericul m-a acoperit. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta.

Să ajungă până la Tine rugă¬ciu¬nea mea, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat! Miluieşte-mă, Doamne, că ne¬pu¬tincios sunt! Vindecă-mă, că s-a tulburat foarte su¬fle¬tul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea.

În toate nop¬ţile îmi stropesc patul cu lacrimile mele şi în ele îmi scald aşternutul. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte spre Dumnezeu şi mă voi mărturisi Lui, mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu”

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,