Rugăciuni ce VINDECĂ cele mai GRELE BOLI

 De-a lungul timpului, mulți sfinți au ajutat cu puterea lor vindecătoare pe alții. 

Un exemplu îl găsim în poposirea Sfântului Pavel în Malta. Căpetenia insulei, tatăl lui Publicus, era bolnav de friguri și urdinare de sânge. Atunci, Sfântul Pavel s-a rugat cu mâinele deasupra lui, acesta vindecându-se. Timp de trei lui apostolul i-a vindecat pe toți cei din Malta, iar aceștia l-au cinstit pentru puterea ce izvora din el. 

Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir vindeca pe cei ce sufereau de sângerare nazală și pe cei ce aveau bube pe trup.

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a vindecat de epilepsie pe o fată din satul Muereasca și pe fiul meșterului Costache, ce a zidir catedrala episcopală din Râmnicu-Vâlcea și mânăstirea Frasinei.

Sfânta Mucenita Marina, Sfântul Stelian, Cuvioasă Parascheva cea Nouă nşi Sfântul Mucenic Elefterie de dureri de cap.

Cuviosul Partenie, episcopul Lampsacului vindecă de boală cancerului iar Cuviosul Patapie a vindecat o femeie de cancer la sân şi un bărbat de hidropizie.

Sfântul Macarie, egumenul Pelekitului şi Cuviosul Ioan Hozevitul au vindecat boli incurabile.

Cuviosul Macarie Egipteanul a vindecat de boala lăcomiei la mâncare și băutură.

Rugaciuni din slujba Cuviosului Patapie

Părinte Patapie,luminator din Egipt, ai strălucit luminând pe cei de sub soare, cu sclipirile minunilor, alungând întunericul bolilor celor stricătoare de suflet şi risipind negura demonilor. Şi acum roagă-te, să se dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.

Slavă … Şi acum …

Izbăvitorul Cel ce da lumii izbăvire de blestemul cel de demult din ţine Se naşte Fecioara, făcându-se om. Acela a făcut pe Cuviosul Patapie izvor de vindecare tuturor celor ce aleargă către dansul cu credinţă.

Icos

”Sicriul tău, înţelepte, izvorăşte tămăduiri tuturor, din care credincioşii luând se izbăvesc de multe boli ale sufletului şi ale trupului. Pe care şi eu ticălosul, încercându-le m-am izbăvit de cei ce mă asupresc. Pentru această laud acum ajutorul tău şi povestesc lămurit cum întâmpini pe cei ce vin la ţine: că tu te-ai arătat ajutător tuturor, celor ce sunt în nevoi, Patapie, Cuvioase.

Vindecat-ai, de Dumnezeu fericite, cu dumnnezeiasca lucrare, suferinţele de tot feluel ale multora din cei bântuiti de boli şi cu dumnezeieştile chemări ai alungat cetele viclenilor demoni de la cei ce cântau: “Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri”.

Toate făcându-le după cuviinţă spre slavă lui Dumnezeu usurezi cu adevărat toată durerea celor ce suferă.

Pentru această te lăudăm pe ţine, Cuvioase, că pe un prieten al Stăpânului.

Amin!”

Filed under: Uncategorized