Rugăciuni la începerea lucrului

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Unule Născut al Tatălui Celui fără de început, Care în a Ta Sfântă Evanghelie, ai zis: „Tatăl meu până acum lucrează şi Eu lucrez„, Tu, Doamne, Cel Ce ai grăit prin gura proorocului Tău, David: „Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa, până seara„ şi iarăşi Tu ai hotărât prin gura fericitului Tău apostol Pavel, că: „Cel ce nu lucrează, să nu mănânce„. Apoi Însuţi Tu ai grăit cu preacurată gura Ta: „Fără de Mine nu puteţi face nimic” şi „Orice veţi cere (de la Tatăl) întru Numele Meu, Eu voi face…„

Doamne, Dumnezeule, ascult din toată inima Dumnezeieştile Tale cuvinte şi cu umilinţă alerg la bunătatea Ta, rugându-mă: ajută-mi cu Harul Tău, a săvârşi lucrul ce am început în Numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Amin!

Filed under: Uncategorized