Să citim astăzi, 4 OCTOMBRIE, ACATISTUL SFÂNTULUI ANTIM

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta.

Să nu intri la judecată cu robul Tău, că ni­meni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veac. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită în­lăuntrul meu.

Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâi­nilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu  însetat de Tine ca un pământ fără de apă.

Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi în­toarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineaţa mila Ta că la Tine mi-e nădej­dea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă po­vă­ţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dă­ru­ieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă…, Şi acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori).

Amin.

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,