Să ne păzim de amăgirea de sine

Să dobândim adevărata cunoaștere de Dumnezeu, străină de rătăciri și de deșarte filosofări omenești; aceasta strălucește din Sfânta Scriptură și din scrierile Sfinților Părinți cum strălucește lumina soarelui de amiază din cerul azuriu, fără nici un nor.

Să ne păzim de gândurile mincinoase și de acele simțiri ale inimii care vin din ele! Din asemenea gânduri și simțăminte mincinoase se alcătuiește așa-numita „înșelare” sau amăgirea de sine, ce are nenumărate forme, potrivit treptei și felului gândurilor și simțămintelor mincinoase pe care omul le-a luat drept adevărate.

Să dobândim adevărata cunoaștere de Dumnezeu, străină de rătăciri și de deșarte filosofări omenești; aceasta strălucește din Sfânta Scriptură și din scrierile Sfinților Părinți cum strălucește lumina soarelui de amiază din cerul azuriu, fără nici un nor.

(Sfântul Ignatie Briancianinov, De la întristarea inimii la mângâierea lui Dumnezeu, Editura Sophia, 2012, p. 197)

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,