Să ne rugăm astăzi, 22 octombrie Sfântul Ierarh Averchie, Episcopul Ierapolei, cel intocmai cu Apostolii

Sfântul Ierarh Averchie

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Averchie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Veniţi, popoarelor, să cân­tăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Raza Cea Luminoasă a Dumnezeirii Celei în Trei Feţe luminându-te, Sfinte Ierarhe Avechie, te-ai făcut lumină, luminând pe cei dintru întuneric şi risipind toată negura demonilor.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avut-ai pe pământ viaţă ce­rească, fericite, petrecând cu trupul ca şi cum ai fi fost fără de trup şi omorându-ţi patimi­le, ai primit harul preoţiei.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având întru tine, părinte, pe Cuvântul grăind, ai dezlegat din necuvântare pe cei ce cuge­tau cele deşarte, surpând capiştile demonilor şi rătăcirea celor ciopliţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Limbile ritoriceşti nu pot să spună zămislirea cea mai pre­sus de cuvânt; că ai născut pe Dumnezeu Întrupat, Preasfântă, asemănându-Se cu noi, pentru bunătatea Sa.

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin lemn ai omorât păcatul şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvinte sfinţite şi cu ară­tarea minunilor, preamărite, ai îndreptat către limanul mân­tuirii pe cei ce înoată în marea rătăcirii, Sfinte Averchie.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrând tămăduiri, săvâr­şind cele alese, alungător ai fost al nălucirilor demonice şi mântuirii tuturor pricinuitor şi celor bogaţi ocrotitor.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul sfinţit, viaţa în­dumnezeită, obiceiul strălucit cu minunile, vieţuirea ta, pă­rinte, slăvită şi moartea ta s-au făcut cinstite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiind Dumnezeu mai înainte Nevăzut, S-a văzut Întrupat în pântecele tău, Fecioară, pentru milostivire. Drept aceea cu cre­dinţă te fericim pe tine.

Amin.

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,