Să rostim astăzi, 13 septembrie, Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop

Iubitorule de nevoinţă şi râvnitorule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte Ioane! Părăsit-ai cele trecătoare şi ai ales pe cele veşnice, luat-ai jugul lui Hristos în Mănăstirea Prislop şi în peşteră pustnicească împreună cu îngerii L-ai slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre!

Jugul nevoinţelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Prea Cuvioase Părinte Ioane. În peşteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai împrietenit şi podoaba pustniciei o ai dobândit. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm, zicând: Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, lauda Prislopului!

Îngerească viaţă alegând a petrece pe pământ, Părinte Ioane, ca să te bucuri cu îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitoare ale lumii şi umplându-te de dumnezeiasca dragoste ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei, de care minunându-ne, zicem ţie:


Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri crucea lui Hristos;


Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta;


Bucură-te, că ţi-ai logodit ţie curăţia;


Bucură-te, că prin postire ai domolit săltările trupului;


Bucură-te, că ai câştigat în inima ta frica Domnului;


Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău;


Bucură-te, că ai semănat într-însul seminţele dreptei credinţe;


Bucură-te, împreună vieţuitorule cu îngerii;


Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinţii;


Bucură-te, candelă nestinsă în rugăciune;


Bucură-te, că ne luminezi calea către Dumnezeu;


Bucură-te, pilda monahilor dreptmăritori;


Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!  

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,