Să rostim astăzi, 14 noiembrie, Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a cântat: că cântăm lui Dumnezeu cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu străluci­rile cele prealuminate ale lui Hristos, după împărtăşirea Dumnezeieştii Înţelepciuni, lu­mină a doua te-ai arătat, Mărite Apostole Filip, luminând sfinţite pe toţi credincioşii.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfiinţându-se cu toată fiinţa noastră Cuvântul Cel mai pre­sus de fiinţă, te pune pe tine înainte sfinţit ucenic, să scoţi, înţelepte, neamurile de la întunericul cel fără de sfinţenie.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin punerea mâinilor sfinţi­lor ucenici, te-ai ales împreună cu Arhidiaconul Ştefan şi cu ceilalţi sfinţi dia­coni; ca unul ce erai plin de Du­hul lui Dumnezeu, Preaînţelepte Filip.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Amin.

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,