Să rostim astăzi, 27 august, Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Pimen cel Mare, mijlocitor în fața Domnului Iisus

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Pimen, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Să cântăm Domnului, Cel Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu căldura Mângâietorului, încălzindu-se inima ta, părinte, ai risipit gerul demonilor şi iarna patimilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cărbunele temerii celei Dumnezeieşti, arzând materia patimilor, te-ai făcut făclie a chibzuirii şi foc al nepătimirii, Fericite Părinte Pimen.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe umeri purtând crucea ta, Părinte, cu dragoste ai urmat Celui Ce te-a chemat şi te-a făcut luminător pustnicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,