Să rostim astăzi, 3 septembrie, Rugăciune către Sfântul mucenic Antim, ocrotitor de oameni

 „ Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pu­rurea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Dacă nu este preot de faţă, în locul binecuvântării de mai sus, diaconul, monahul sau mireanul, va rosti:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dum­nezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Apoi se rostesc rugăciunile începătoare:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pre­tutindeni eşti şi toate le plineşti, Vis­tierul bună­tăţilor şi Dătăto­rule de viaţă, vino şi Te sălăşlu­ieşte întru noi şi ne cură­ţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milu­ieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfân­tului Duh. Și acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, cură­ţeşte păca­tele noastre. Stăpâne, iartă fără­delegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă ne­pu­tinţele noastre, pentru numele Tău.

Amin!”

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,