Să rostim astăzi, 4 septembrie, Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei

 „ Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Vavila, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Ca pe uscat umblând Israel, cu picioarele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marea Roşie a sângiurilor tale, asemenea cu Moise trecând-o fără de valuri, Sfinte Vavila Fericite, grăiai: să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dragostea celor pământeşti supunând-o tu dragostei celei Dumnezeieşti, ai defăimat viaţa Sfinte Vavila, Fericite, sârguindu-te a vedea Frumuseţea lui Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vavila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce doreai Treimea Cea mai presus de Dumnezeire, ai murit împreună cu trei prunci, Sfinte Vavila Fericite, lui Hristos dându-ţi sufletul pentru dragostea Lui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Amin.”

Filed under: Rugaciunea zilei