Să rostim astăzi, 5 octombrie, Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Zaharia

Cu haina preoţiei fiind îmbrăcat, înţelepte, după Legea lui Dumnezeu jertfa primită, după cuviinţa preoţiei, ai adus, Sfinte Zaharia. Şi ai fost luminător şi văzător al celor de taină, semnele darului întru tine purtând lămurit, preaînţelepte.

Şi cu sabia ai fost omorât în Biserica lui Dumnezeu, proorocule al lui Hristos. Cu Înaintemergătorul roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea proorocului Tău lăudând-o, mă rog să-mi ajute darul Duhului cu mijlocirea ta, grăind: să cântăm Mântuitorului şi Dumnezeului nostru.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflându-se viaţa ta fără prihană, ai fost împodobit cu podoaba preoţiei şi cu razele cele luminoase ale proorociei, grăitorule de cele Dumnezeieşti, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

După Lege fiindu-ţi capul luminat cu cunună, Sfinte Zaharia, ca un arătător de cele sfinte, grăiai: să cântăm Mântuitorului şi Dumnezeului nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: