Să ROSTIM azi, 30 iulie, un Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic

Troparul Sfinţilor Apostoli Sila, Silva, Crescent, Epenet şi Andronic, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Celui ce marea cea neumblată şi cu valuri, prin dumnezeiască porunca Sa, a secat-o şi a îndemnat pe poporul israelit să treacă pedestru prin ea, Domnului să-I cântăm, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţilor, care totdeauna sunteţi luminaţi de Lumina Cea Neapusă şi staţi înaintea Dumnezeiescului Scaun, cereţi de la Tatăl luminilor să ni se trimită luminare duhovnicească nouă, tuturor, care cu credinţă vă cinstim pe voi.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând, măriţilor, pe Soarele dreptăţii, Care a strălucit din tânăra Fiică Dumnezeiască, v-aţi lipit de Dânsul, făcându-vă lumină, după dumnezeiasca împărtăşire şi aţi gonit întunericul înşelăciunii.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând în limbile voastre legea cea dumnezeiască, aţi înconjurat tot pământul, înlăturând toată nelegiuirea, Sfinţilor Crescent şi Andronic, Sila şi Silvan, Înţelepţilor şi aţi semănat cunoştinţa cea mântuitoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să lăudăm pe Măritul Epenet, care a fost dumnezeiască laudă cartaginezilor şi ucenic Cuvântului, izvor de tămăduiri şi mare propovăduitor al celor mai presus de gând şi întărire a credinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: