Să rostim Canon de rugăciune, astăzi 5 septembrie, către Sfântul Proroc Zaharia Mântuitorul

A prorocului Tău, Doamne, Zaharia pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

„ Având pe Dătătorul de lumină ascultând rugăciunile tale, dă-mi mie lumină, Dumnezeiescule Proroc Zaharia.

Stih: Sfinte Prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu podoabele Dumnezeieştii Frumuseţi, frumuseţea îngerilor o vedeai cu neprihănirea sufletului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind plin de sfinţenie şi de lumină, deopotrivă cu îngerii, cel ce eşti insuflat de Dumnezeu, ai avut pe îngeri împreună vorbitori cu tine şi luminători.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin”

Filed under: Rugaciunea zilei