Să spunem astăzi, 1 AUGUST, Canon de rugăciune către Sfinţii 7 fraţi Macabei, mama lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar

Pentru durerile sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, fii Milostiv Doamne şi toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ţie.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Preaînţelepţi tineri, cei ce aţi păzit după Lege poruncile lui Moise, morţii lui Hristos râvnind cu dreaptă credinţă, rugaţi-vă pururea să ne mântuiască pe noi pe toţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cine a văzut, cine a auzit ce fel de nevoinţă tare au arătat păzitorii Legii, fiii Solomoniei, cu un suflet şi cu un cuget pătimind?

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Unul pe altul îndemnându-se, aşa au strigat, sfinţii şapte tineri ai cinstitei Solomoni: după Lege să pătimim şi de bunăvoie să murim, pentru predaniile părinteşti.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ruşinatu-s-a, tiranul! Să stăm bărbăteşte! Neputincioase s-au făcut chinurile! Veliar a fost biruit şi focul s-a stins! Deci, nici unul să nu mai stea afară de luptă, fraţilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru noi, o, Antioh, chinul este pentru părinteştile obiceiuri, au strigat tinerii în chip văzut, goi fiind; pentru aceea, am ales mai bine a muri decât a trăi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Trupurile cu unghii de fier sfâşiindu-li-se în chip văzut, au strigat păzitorii Legii: pentru noi, Antioh, dulci sunt durerile şi focul pentru Viaţa tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfânta Treime să o slăvim în Unime; Fiinţa Cea pururea Veşnică, Cea Nedespărţită şi cu un Scaun şi întocmai Puternică; pe Tatăl Cel fără început şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Uncategorized