Să spunem astăzi, 28 octombrie, Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curaţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Ştefan, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aducându-ţi datoria învăţăturii tale, preafericite, ne plătim datoria, împletindu-ţi cunună de laude. Iar tu, preafericite, primind cu blândeţe, dă-mi mie darul Duhului cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pornirea patimilor celor pierzătoare o ai veştejit, părinte, ca unul ce ai avut cunoştinţă cugetătoare de Dumnezeu, că ai fost milosârd, bine primitor, blând şi cinstit, fiind încununat cu cuvântul înţelepciunii şi al cunoştinţei, Sfinte Ştefan.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Amin.

Filed under: Rugaciunea zilei