Sărbătoare mare pe 4 ianuarie! Rugăciunea care te fereşte de răutate şi păcate

”Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. Prealăudaţilor Apostoli, făcându-vă ucenici ai lui Hristos, Care pentru noi S-a arătat în Trup materialnic, aţi luminat toată lumea cu razele dreptei cinstiri de Dumnezeu, risipind întunericul necredinţei. Sfinţii Apostoli Crisp şi Prohor, Andronic, Tadeu şi Nicanor, părăsind firea cea stricăcioasă şi nestatornică a celor trecătoare, au urmat lui Hristos, făcându-se luminători cu chip Dumnezeiesc.

Puterea vrăjmaşului aţi biruit, măriţilor, cu Puterea Duhului; şi pe cei slăbănogi de tot de neputinţa înţelegerii, i-aţi umplut de Putere şi de cunoştinţă Dumnezeiască.

Sfinţii Amplie, Stahie şi Filip, ca nişte Apostoli, ca nişte ierarhi Dumnezeieşti şi slujitori ai lucrurilor celor mai presus de cuget, au propovăduit pe Domnul, Care S-a arătat cu adevărat în Trup. Să cinstim Cămara cea Dumnezeiască a Împăratului, întru Care El a locuit, precum a voit.

Să lăudăm pe cea Nenuntită şi Singura Născătoare de Dumnezeu, prin care ne-am îndumnezeit.

Amin”

Filed under: Rugaciunea zilei