Se citește la 29 martie: Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Iona şi Varahisie şi către cei împreună cu dânşii

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cu Strălucirea Luminii Ce¬lei în Trei Sori fiind tot¬deauna luminaţi, fericiţilor, luminaţi-mă şi pe mine cu to¬tul şi risipiţi întunericul necunoştinţei, ca să laud prăznuirea voastră cea purtătoare de lumină.

Cu sfinţenie grăind cuvintele cele preasfinţite ale lui Dum¬nezeu, aţi înfruntat toată rău-tatea cea lipsită de sfinţenie a prigonitorilor voştri şi păti¬mind ca unii plini de sfinţenie, aţi fost preamăriţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împotriva legilor celor păgâneşti, pătimitorilor, aţi pus cu bărbăţie Legile dreptei credinţe, răbdând chinurile cele cumpli¬te ale celor fărădelege şi după Lege aţi fost încununaţi de Dom¬nul, mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,