Se citește la 4 martie, Rugăciunea la Sfântul Gherasim Tămăduitorul

”Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Gherasim, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Privind pururea către Dori¬rea Cea Nematerialnică a Dom¬nului, ai nesocotit firea cea tre-cătoare, părinte cuvioase. Având totdeauna pe Hristos pe limba ta, Părinte Gherasim, ai întărit adevărul cuvintelor tale prin minuni.

Rugăciune Sfântul Gherasim – Scara faptelor celor bune străbătând-o, înţelepte, te-ai învrednicit de o privire şi mai Tainică. Pentru aceasta ai şi luat har de a vedea mai înainte de vreme cele ce aveau să fie.

Cu sudorile luptelor tale ce¬lor Dumnezeieşti ai udat pustiul cel neroditor şi l-ai arătat pur-tător de roadă, aducând cu el pe oameni la Hristos.

Străbătând scara Dumneze¬ieştilor virtuţi, te-ai ridicat la Înălţimea Privirii Celei Înţe-legătoare şi ai primit de la Hristos arătările cele curate ale Dumnezeieştilor Taine. Pentru aceasta, purtătorule de Dum¬nezeu, pe tine cu dreaptă cre¬dinţă te cinstim şi strigăm: Slavă lui Hristos Celui Ce te-a întărit; Slavă Celui Ce te-a în¬cununat pe tine; Slavă Celui Ce a săvârşit, prin tine, tuturor tămăduiri.

Amin!”

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,