Se citește pe 28 martie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, Egumenul Pelechitului

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ilarion, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ilarion. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea preaîntr-armată; iar Cuvântul, Domnul Ppreaslăvit, Întrupându-Se, a nimicit păcatul cel prearău, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Milostiv şi blând făcându-te prin pustnicie şi vesel cu adevă¬rat, întru Duhul, milostivirii mă învredniceşte prin rugă¬ciunile tale, Părinte Ilarion, ca să te laud acum întru veselia inimii mele.

Cuvios fiind din pruncie, pă¬rinte şi luând crucea ta ai ur¬mat lui Hristos, veştejind pati-mile trupului cu înfrânarea şi cu rugăciunile cele stăruitoare şi împodobindu-te cu lipsa de pătimire.

Supunându-te jugului celui preauşor al Domnului şi ascul¬tător făcându-te îndreptărilor Lui, Sfinte Preacuvioase Ilarion, ai arun¬cat de la tine povara cea preagrea a păcatului, preaînţelepte, câştigând sfinţenia.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,