Se citește pe 7 Aprilie Rugăciunea Sfântului Caliopie Protectorul celor nefericiți

Mucenicul Tău, Doamne, Caliopie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, apără-ne de boli și grăbește vindecarea celor bolnavi.

Bine săvârşind lupta, mucenice purtătorule de chinuri şi păzind credinţa, ai primit cununile biruinţei cu bucurie şi acum stai înaintea lui Dumnezeu.

Mai presus de fire, bărbăteşte ai suferit luptele cele de multe feluri, împotrivindu-te prigonitorului, mucenice. Pentru aceasta ai dobândit Liniştea Cea Cerească, bine plutind cu adierile Duhului, strălucite.

Cu Razele Luminii tale cele de Taină, alungă boala ce s-a așternut în trupul meu, ferește-mă de boala văzută și nevăzută, potoleşte viforul cel cumplit al gândurilor mele şi mă îndreptează către Limanurile cele line, ca să te fericesc cu credinţă,

Amin!

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,