Se spune astăzi, 10 noiembrie, Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Orest

Mucenicul Tău, Doamne, Orest, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Stih: Sfinte Mucenice Orest, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind strălucit întotdeauna cu Dumnezeieştile Raze, prealăudate, luminează pe cei ce cinstesc prăznuirea ta cea purtătoare de lumină; şi-i izbăveşte de întunericul relelor.

Stih: Sfinte Mucenice Orest, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiasca dragoste a lui Hristos te-a aprins şi te-a făcut puternic, arzând materia cea lesne arzătoare a nebuniei idoleşti, mucenice preaalesule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu răbdare şi cu tărie ai înfruntat pe cei fără de lege, care te sileau să cinsteşti lucruri de mâini omeneşti, idoli fără de suflet, purtătorule de chinuri, Sfinte Mucenice Orest.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zilei