Se spune astăzi, 14 februarie, cu mare iubire, această rugăciune a Cuviosului Avraam, purtătorul de Dumnezeu, pentru îndepărtarea durerii sufletului și trupului

Zi de veselie face bucurându-se Biserica, prăznuind ador­mirea ta cea sfântă, Părinte Avraam şi cinstindu-ţi vieţuirea.

Învrednicitu-te-ai a vedea, părinte, purtătorule de Dumnezeu, cele de care de de­mult doreai prin nădejde; ceea ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit.

Fiind luminat cu Dumnezeieştile fulgere, miluieşte, Sfinte Avraam, cu rugăciunile tale, pe cei ce săvârşesc praz­nicul tău cel purtător de lumi­nă, de patimile întunericului, preafericite.

Rugăciunea Sfântului Avraam – Aprinzând în sufletul tău, Preacuvioase Avraam, pofta cea Dumneze­iască, ai stins dragostea trupu­lui, părinte şi aceasta te-a făcut să vieţuieşti pe pământ fără de materie.

Împreunatu-te-ai cu cetele tuturor cuvioşilor şi cu ei câş­tigând îndumnezeirea, cuvi­oase, te rogi să ne mântuim noi.

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad; şi ca Iona mă rog:

Dumnezeule scoate-mă din stricăciune!

Amin!

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: