Se spune astăzi, 25 iunie: Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Fevronia

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Fevronia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat…

Stih: Sfântă Muceniţă Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceea ce ai fost părtinitoare slavei lui Hristos, Sfântă Fevronia, dă-mi mie dar şi luminare, să laud cu cântări, prăznuirea ta cea purtătoare de lumină şi cinstită.

Stih: Sfântă Muceniţă Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu grija continuă a morţii celei de-a pururea luminându-ţi sufletul, Muceniţă Fevronia, ai alergat către înălţimea muceniciei, aducându-te lui Hristos prin mulţimea chinurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu ostenelile sihăstriei arătat ogorând holda inimii tale, muceniţă, ai cules cu chinuire cununile mucenicilor, cântând Dumnezeului nostru, că S-a preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,