Se spune astăzi, 3 august, Canon de rugăciune către Sfinţii Cuvioşi Isaachie, Dalmat şi Faust

Dumnezeul părinţilor noştri, Care Te porţi pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile părinţilor noştri, îndreptează viaţa noastră în pace.

Cel tăiat a tăiat pe cea netăiată şi a văzut soarele pământul pe care nu-l văzuse. Pe pierzătorul vrăjmaş apa l-a înecat şi ca pe uscat, a trecut-o Israel şi cântare a cântat: Domnului să-I cântăm, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stând luminat înaintea Luminii Celei Dumnezeieşti şi pururea umplându-vă de Raza cea în Trei Sori şi îndumnezeindu-vă cu împărtăşirea cea adevărată, dumnezeieşte luminaţi pe cei ce cu credinţă cântă Domnului şi prăznuiesc preasfinţită pomenirea voastră, fericiţilor.

Uitându-vă numai la cele stătătoare, aţi lepădat toată stricăciunea celor trecătoare şi cu toată mintea de Domnul lipindu-vă, aţi părăsit dulceaţa trupului, părinţi preacinstiţi. Pentru aceea, către Raza Cea Neînserată v-aţi mutat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cugetări preasfinţite întraripându-te, Înţelepte Părinte Dalmat şi cu învăţăturile Dumnezeiescului Isaachie înfrumuseţându-te, te-ai suit la înălţimea bunătăţilor şi te-ai făcut stâlp şi întărire călugărilor. Pentru aceasta, pe tine te fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,